Intretinere hidranti

Suntem autorizati pentru activitatea de Intretinere instalatii de limitare sistingerea incendiilor de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

Conform legislatiei in vigoare (Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativprivindsecuritatea la incendiu a constructiilor, Parteaa II-a-Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, controlulsiverificareainstalatiilor de stingere a incendiilor se efectueaza de catrepersonalul de exploatarespecializatsiinstruit in acestscop, pebazaunui program stabilit.

Reviziainstalatiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatieisi are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiilor la un anumit moment, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

Reparatiile si reviziile tehnice ale instalatiilor de stingerea incendiilor se efectueaza numai de personal autorizat conform legii.

Hidrantii de incendiu – interior si exterior trebuie mentinuti permanent in stare de functionare.

Beneficiarul instalatiei trebuie sa incheie un contract cu o persoana fizica sau juridical autorizata pentru efectuarea unui program de verificari si mentenanta, cel putin semestrial, care include verificarea functionarii cu furtunul de rulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte:

a)      Furtunul nu estecorodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi pe intraga lungime; in cazul unui semn de defect, furtunul se inlocuieste imediat cu un alt furtun incercat la presiunea de lucru maxima;

b)      Dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate;

c)       Debitul de apa este continuu si suficient;

d)      Sistemul de derulare functioneaza usor;

e)      Teava functioneaza corespunzator.

La hidrantii de incendiu exterior se verifica :

a)      Starea tehnica a cutiilor de protective, cele deteriorate urmand a fi inlocuite;

b)      Gradul de etansietate a garniturilor;

c)       Existent indicatoarelor de marcare a hidrantilor.

Toate aceste operatiuni sunt efectuate de catre firma noastra cu personal calificat si competent.

Asiguram mentinerea instalatiei in stare permanenta de functionare, respectand cerintele legale.