Verificare stingatoare

Verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu

Compania noastra efectueaza servicii de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.

Suntem autorizati pentru aceasta activitate de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, avand o experienta in domeniu de peste 10 ani .

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, conform cu cerintele standardelor ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si ale specificatiei OHSAS 18001:2007, pe care l-am implementat si il mentinem, este o garantie a calitatii serviciilor pe care compania noastra le ofera.

Mentinerea stingatoarelor in stare functional presupune verificarea periodica a acestora de catre o firma specializata. Pentru agentii economici aceasta este o obligatie prevazuta prin lege.

Operatiuni ce se efectueaza :

  • Demontarea stingatorului , curatarea, vopsirea recipientului daca este necesar;
  • Verificarea integritatii partilor componente ale stingatorului: recipient, dispozitive de control, cap de evacuare, furtun;
  • Verificarea la presiune a recipientului;
  • Repararea/ inlocuireapieselor/subansamblelordefecte;
  • Incarcarea cu agent de stingere : pulbere/CO2/solutiespumanta;
  • Incarcareabuteliei cu dioxid de carbon sauazot, in functie de tipul de stingator;
  • Etichetarea stingatorului – se inscriu date de identificare ale firmei ce a efectuat verificarea stingatorului, data la care a fost verificat precum si perioada de garantie.